">
تلویزیون چکاد

فقر و بیکاری درد روزهای زمستانی دست فروشان هرات

148

دست فروشان و غرفه داران جاده لیلامی های ولایت هرات از نبود کار و بلند بودن کرایه غرفه های شان شکایت داشته می گویند با درآمد اندک توان پرداخت کرایه گزاف غرفه های شان را ندارند.

آنان می گویند همزمان با فصل سرما و افزایش بیکاری  توان تامین مواد غذایی شان را ندارد و از سوی دیگر با بلند رفتن کرایه غرفه ها شماری زیادی از دست فروشان و غرفه داران از کار و بار شان دست کشیده اند

این غرفه داران می گویند که در شرایط فعلی بازار فروشات آنان کم اما کرایه های گزاف بر دوش آنان سنگینی می کنند به گونه که به دلیل درآمد اندک و بلند بودن کرایه غرفه،  کرایه چندین ماه پرداخت نکرده اند.

آنان می گویند که شاروالی این ولایت غرفه های جاده لیلام های شهر هرات  را به یک شرکت خصوصی به اجاره داده است و آن شرکت کرایه ها را نسبت به گذشته چندین برابر بلند برده است.

جاده لیلامی های شهر هرات یکی از بخش های مزدحم این ولایت است که شماری زیادی از غرفه داران از صبح تا شام برای بدست آوردن چند افغانی و پیدا کردن لقمه ای نانی در این محل کار می کنند.

اما پس از بازسازی سرک و غرفه های این محل شاروالی هرات غرفه های جاده لیلامی را به یک شرکت خصوصی به اجاره داده است و وضع کرایه های گزاف از سوی شرکت مذکور باعث نگرانی غرفه داران شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.