">
تلویزیون چکاد

بازار بی مشتری فروشگاه های وسایل تصویری هرات

137

رکود بازار  فروش وسایل رسانه های  صوتی و تصویری در ولایت هرات فروشندگان  را در این ولایت نگران ساخته  است.

آنان می گویند که در این اواخر اکثر مشتریان شان را از دست داده اند و اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد ممکن است راه مهاجرت را در پیش گیرند.

این فروشندگان وسایل رسانه های  صوتی و تصویری  یکی از عوامل رکود بازار فروشات شان را بسته شدن رسانه عنوان می کنند

آنان می گویند قبل از این نیز تعداد انگشت شماری از دکان های وسایل صوتی و تصویری در این ولایت وجود داشتند که پس از تحولات سیاسی اکثر آنان از فروش وسایل  رسانه ای دست کشیده اند.

از سوی هم این فروشندگان وسایل رسانه ای می گویند که در شرایط فعلی به دلیل در آمد اندک شان توان پرداخت کرایه دکان های شان را ندارند.

فروشندگان وسایل رسانه های صوتی  و تصویری در حال از رکود بازار فروشات شان شکایت دارند که  به اساس گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز پس از تحولات سیاسی اخیر در افغانستان بیش از ۲۳۰ رسانه بنابر دلایل مختلف از فعالیت باز ماندن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.