">
تلویزیون چکاد

برنامه شهروند خبرنگار

39

موضوع این برنامه: نقش شهروند خبرنگاران در آگاهی دینی چیست و شهروند خبرنگاران چطور می توانند مردم را آگاه سازند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.