">
تلویزیون چکاد

شکایت خبرنگاران از فیلتر شدن سایت های خبری از سوی طالبان در افغانستان

69

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.