">
تلویزیون چکاد

سریال ناتمام بی‌برقی در افغانستان، پایتخت‌نشینان خواهان تامین برق هستند

125

بسیاری از ساکنان پایتخت نسبت به قطعی برق در کشور انتقاد کرده و می‌گویند، زندگی مردم در فصل سرما بدون برق با چالش‌های بسیاری مواجه شده است.

این افراد از طالبان می‌خواهند تا در زمینه تامین برق دوامدار اقدامات عملی انجام بدهند و از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

کابل‌نشینان تاکید دارند که در هر روز بیشتر از ۲۰ دقیقه هم برق ندارند و حتی نمی‌توانند تلفون‌های همراه خود را شارژ کنند.

از طرفی، رییس شرکت برق افغانستان که در کنترل طالبان قرار گرفته می‌گوید، بسیاری از قرضه‌ها از دولت پیشین افغانستان مانده بود که باید به دولت ازبکستان پرداخت شود.

همزمان، شماری از آگاهان مسائل سیاسی می‌گویند، ازبکستان در حال حاضر توان تامین برق کافی برای خود را نیز ندارند.

افزون بر این، گفته‌اند که استفاده بیشتر از آب دریای آمو در پروژه قوش تیپه مقامات ازبکستانی را نگران کرده است و باید در این خصوص دو کشور به میز مذاکره بروند.

طالبان نیز گفته‌اند که قطعی برق به دلیل چالش‌های فنی نیست، چرا که بسیاری از لین‌ها در کشور تعمیر شده‌اند و ممکن است که این اقدام در پی چالش‌های سیاسی انجام شده باشد.

این در حالی است که افغانستان به شدت برای تامین برق و سوخت خود به کشورهای خارجی به ویژه کشورهای همسایه نظر ایران، تاجیکستان و ازبکستان نیاز دارد.

بیشتر بخوانید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.