">
تلویزیون چکاد

برنامه شهروند خبرنگار

90

موضوع این برنامه: شهروند خبرنگاران چطور می توانند به تعلیم و تربیه دختران کمک کنند و چطور می توانند با فعالیت خود آنها را تشویق به آموزش کنند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.