">
تلویزیون چکاد

نگرانی کمیسون مستقل حقوق بشر از افزایش تلفات غیرنظامیان در هرات

187

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.