">
تلویزیون چکاد
مرور رده

جدول بخش برنامه ها

کوک

پخش بهترین آهنگ های محلی، ملی و بین المللی و تلاش برای ایجاد فضای شاد وسرگرم کننده همراه با موسیقی برای شهروندان. …

کلاکت

تهیه و پخش به روز ترین مستندهای، علمی، فرهنگی، فناوری برای افزایش سطح آگاهی عمومی جامعه. زمان بخش: هر روز ساعت…

بزنگاه

برنامه بزنگاه برنامه سیاسی اجتماعی است که با دعوت از کارشناسان امور و مسئولین ملی و محلی چالش ها و موضوعات و رویدادهای مهم سیاسی ،…

صدای شهروند

برنامه صدای شهروند پلی ست مستقیم بین مردم و مسوولان محلی برای رفع مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شهروندان زمان پخش:…

پرسشگر

برنامه پرسشگر به فساد اداری در جامعه و ادارات و نهادهای مختلف می پردازد و علل و عوامل بروز فساد ، توسعه و بررسی راهکار های مشارکت…

شهروند خبرنگار

برنامه ی در راستای گسترش آزادی بیان و ترویج فرهنگ مشارکت شهروندان در فعالیت های اطلاع رسانی ورسانه ی. این برنامه به شهروندان…