">
تلویزیون چکاد

بزنگاه

733

برنامه بزنگاه برنامه سیاسی اجتماعی است که با دعوت از کارشناسان امور و مسئولین ملی و محلی چالش ها و موضوعات و رویدادهای مهم سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی هر هفته حوزه غرب و افغانستان را به نقد و بررسی می گیرد.

 

زمان پخش: سه شنبه ساعت ۸:۰۰ شب (زنده)

تکرار روز بعد ساعت ۱۰:۰۰ صبح

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.