">
تلویزیون چکاد

پرسشگر

706

برنامه پرسشگر به فساد اداری در جامعه و ادارات و نهادهای مختلف می پردازد و علل و عوامل بروز فساد ، توسعه و بررسی راهکار های مشارکت شهروندان با دولت با هدف کاهش فساد را شناسایی و معرفی می نماید.

 

زمان پخش: چهارشبنه ساعت ۸:۰۰ شب (زنده)

تکرار روز بعد ساعت ۱۰:۰۰ صبح

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.