">
تلویزیون چکاد

برنامه شهروند خبرنگار

63

موضوع این برنامه: چطور می توانیم فرهنگ بد ازدواج اجباری را با فعالیت شهروند خبرنگاری اصلاح کنیم. شهروند خبرنگاران چطور می توانند به خانواده ها بافعالیت های خود آموزش بدهند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.