">
تلویزیون چکاد

سایه سنگین فقر روی زندگی مردم هرات

109

دکان ها و مارکیت های مملو از ظروف مرغوب و لوازم خانگی نفیس اما نبود مشتری و مشکلات اقتصادی بازار فروش این لوازم را به رکود مواجه کرده است.

فروشندگان لوازم خانگی می گویند که پس از تحولات سیاسی اخیر در افغانستان  به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود زمینه کار برای شهروندان مشتریان شان را از دست داده و بازار فروشات آن ها حدود ۸۵ الی ۹۰ درصد کاهش یافته است

همچنین فروشندگان لوازم خانگی از فقر روز افزون ابراز نگرانی کرده می گویند که در شرایط فعلی شهروندان نسبت به لوازم خانگی به غذا و مواد اولیه ضرورت بیشتری دارند و نبود سرمایه باعث رکود بازار فروشات این کسبه کاران شده است.

در همین حال برخی از فروشندگان لوازم نفیس و مدرن خانگی می گویند که در نظام جمهوریت اکثر مشتریان آنان را کارمندان دولتی و فرهنگیان تشکیل می داد اما پس از سقوط  نظام جمهوریت، و با روی کار آمدن حکومت فعلی مشتریان شان را از دست داده اند.

از سوی هم شماری از شهروندان ولایت هرات می گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی توان خرید لوازم مدرن و نفیس خانگی را ندارند.

دکاندارن و فروشندگان وسایل خانگی در حالی از رکود بازار فروشات شان ابراز نگرانی می کنند که پس از تحولات سیاسی اکثر شهروندان از تامین مواد اولیه و نیازهای درجه یک شان عاجز مانده اند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.