">
تلویزیون چکاد

مردان حق ندارند لباس زنانه بدوزند، فرمان جدید طالبان

246

خیاطان مرد که در هرات لباس زنانه میدوزند از محدودیت حکومت و رکود بازار کارشان شکایت دارند

خیاط های مرد که  در ولایت هرات لباس های زنانه را می دوزند، از بازار سرد حرفه خیاطی، کم رنگ شدن مشتری و همچنین وضع محدودیت های حکومت بر کار و بار شان شکایت دارند.

جمعه خان صوفی زاده یک تن از خیاط های ولایت هرات؛  که چهل سال پیش حرفه خیاطی را نزد پدرش آموخته از رکود بازار کار اش  شکایت داشته می گوید به دلیل محدودیت های وضع شده حکومت و نبود مشتری با مشکلات اقتصادی مواجه شده و توان تامین مصارف خانواده اش را ندارد.

در همین حال این خیاط ها می گویند که از یک طرف مشتریان خانم  اجازه وارد شدن به  دکان های خیاطی شان را ندارد و از سوی دیگر محدودیت های حکومت باعث شده تا آنان به مشکلات اقتصادی مواجه شوند.

خیاط های مرد که لباس زنانه را می دوزند در حالی از رکود بازار کار و نبود مشتری زن شکایت دارند که پس از تحولات سیاسی اخیر  مسئولان حکومت فعلی برای خانم ها اجازه کار، تحصیل و بیرون شدن از خانه بدون محرم شرعی را نمی دهند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.