">
تلویزیون چکاد

شهروند خبرنگار

74

موضوع این برنامه: یک شهروند خبرنگار چطور می تواند با فعالیت های رسانه ی زنان را تشویق به آموزش از طریق اینترنت نماید؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.