">
تلویزیون چکاد

برنامه شهروند خبرنگار

171

موضوع این برنامه: در زمان حال که مردم بیشتر از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. ما شهروندان به عنوان شهروند خبرنگاران چطور می توانیم مشکلات عمومی جامعه خود را در شبکه های اجتماعی اطلاع رسانی کنیم تا برای این مشکلات راه حل های مفید پیدا شود؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.