">
تلویزیون چکاد

برنامه شهروند خبرنگار

135

موضوع این برنامه: نقش شهروند خبرنگاران در مشارکت شهروندان برای حفظ آبدات تاریخی چی است و چطور می توانند شهروندان را تشویق به مشارکت در امر حفظ آبدات تاریخی نمایند؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.