">
تلویزیون چکاد

تلویزیون چکاد برنامه شهروند خبرنگار ۱۸-۰۲-۱۴۰۰

106

موضوع برنامه: تاثیر قانون پذیری بر روند زندگی شهری

مهمان: آقای حق پناه شهروند خبرنگار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.