">
تلویزیون چکاد

تلویزیون چکاد برنامه بزنگاه ۳۱-۰۱-۱۴۰۰

167

موضوع بزنامه: از جمهوریت تا امارت

مهمانان: هادی خردورز استاد دانشگاه – محمد انور متین آگاه امور سیاسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.