">
تلویزیون چکاد

زمستان خیلی سرد و نبود برق، مشکل دیگر شهروندان هرات

29

شماری از کسبه کاران هرات با شکایت از پرچوی برق در این ولایت می گویند قطع و وصل پی هم و بیشمار برق باعث اختلالات زیادی در روند کار آنان شده است. کسبه کارانی که کارشان مستقیما به برق ربط دارد با بیان مشکلات اقتصادی و گسترش دامنه بیکاری در جامعه می گویند این روزها نبود برق هم دردسری بر روی مشکلات دیگرشان شده است.

در همین حال شهروندان هم با بیان مشکلات بی برقی میگویند بسیاری از باشنده گان هرات از برق منحیث انرژی گرمایشی خانه هایشان در استفاده میکنند و نبود برق باعث سرما در خانه ها و بیماری های مزمن میگردد. این شهروندان میگویند شرکت برشنا برق را تقسیم بندی کرده و شهروندان یا روزانه یا شبانه برق ندارند.

مشکل کمبود نبود و قطعی برق در تمام افغانستان از سری مشکلاتی است که مردم همیشه با ان دست به گریبان بوده اند. شهروندان هرات میگویند در فصل زمستان و تابستان که مردم نیاز بیشتر به این انرژی دارند برق باید تامین شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.