">
تلویزیون چکاد
مرور رده

گزارش های متنی

هرات و مشکل دایمی کمبود برق

هوای گرم تابستان و نبود برق معیاری در ولایت هرات نگرانی باشندگان و کسبه کاران این ولایت را برانگیخته می گویند که نبود برق معیاری…