">
تلویزیون چکاد

تاکید ایران بر ضرورت نقش فعال‌تر سازمان ملل در رفع ریشه‌های مهاجرت و تسهیل بازگشت پناهندگان افغان

92

حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان، در دیدار با رزا اوتنبایوا، رییس دفتر هیات معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، گفت که سازمان ملل باید نقش فعال‌تری در رفع علل داخلی مهاجرت ایفا و روند بازگشت پناهندگان به کشورشان را تسهیل کند.

این درخواست در حالی مطرح می‌شود که پیشتر مقامات ایرانی اعلام کرده بودند که اخراج پناهجویان افغان از تهران در نوروز سال ۱۴۰۳ سه برابر افزایش یافته است.

همچنینسفیرایراندرکابلازسازمانمللخواستهتادرنشستسومدوحهدررابطهباافغانستانبهواقعیت‌هایاینکشورومنطقهتوجهجدیداشتهباشد.

سازمان ملل اعلام کرده است که در حال آماده‌سازی برای برگزاری سومین نشست دوحه برای افغانستان است و امیدوار است که طالبان این بار در این نشست شرکت کند.

بیشتر بخوانید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.