">
تلویزیون چکاد

بسیاری از خانواده‌ها به دلیل محرومیت دختران از تحصیل، افغانستان را ترک کرده‌اند

96

در پی محرومیت دختران افغان از آموزش بالاتر از صنف ششم، شماری از خانواده‌های افغان مهاجر در ایران و پاکستان از این وضعیت به عنوان یکی از دلایل اصلی مهاجرت خود یاد می‌کنند.

این خانواده‌ها با وجود چالش‌های فراوان مهاجرت، از جمله مسائل اقتصادی و آزار و اذیت به این کشورها آمده‌اند تا بتوانند دختران خود را به تحصیل برسانند.

محمد علی فقیرزاده، یکی از پناهجویان افغان در ایران می‌گوید، به همین دلیل همه دار و ندار خود را در افغانستان فروخته و به ایران مهاجرت کرده است.

پس از سرنگونی جمهوریت در افغانستان، طالبان دروازه‌های مکاتب را به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند.

این موضوع باعث نگرانی بسیاری از خانواده‌های افغان شده است. برخی از این خانواده‌ها که توان ترک افغانستان را ندارند، می‌گویند که نگران آینده دختران خود هستند که از آموزش محروم شده‌اند.

در همین حال، حکومت طالبان آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل دختران در پوهنتون‌ها را ممنوع کرده است.

در عین حال، کشورهای میزبان مانند پاکستان و ایران نیز اخیرا اخراج پناهجویان افغان به ویژه پناهجویان فاقد اسناد را افزایش داده‌اند، که این موضوع چالش‌های جدیدی را برای خانواده‌های آواره ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.