">
تلویزیون چکاد

مسدود ساختن خیاطی‌های که لباس زنانه می دوزند در هرات توسط طالبان

53

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.