">
تلویزیون چکاد

افغان ویتنس: زنان به دلیل خشونت در فضای مجازی وادار به سکوت شده‌اند

97

پروژه افغان ویتنس در گزارشی به تحلیل خشونت‌های آنلاین علیه زنان فعال سیاسی در افغانستان پرداخته است.

براساس این گزارش، تحقیقات مدارکی مبنی بر افزایش سه‌برابری تهدیدات و خشونت‌های آنلاین علیه این زنان را نشان می‌دهد.

پژوهشگران بیش از ۷۸ هزار پست مربوط به حدود ۱۰۰ زن فعال را بررسی کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند، پس از سرنگونی حکومت قبلی و به قدرت رسیدن طالبان، این تهدیدات افزایش یافته است.

برخی از کاربران تهدیدکننده، طرفداران رژیم طالبان هستند و اغلب پست‌ها حاوی تهدیدات قتل و تجاوز است.

مصاحبه شوندگان نیز گفته‌اند پیام‌های مستهجن و تهدیدآمیزی دریافت کرده‌اند که بر سلامت روانیشان تاثیر منفی گذاشته است.

برخی از زنان ناچار به سانسور خود در شبکه‌ها یا ترک آن‌ها شده‌اند تا از تهدیدات نجات پیدا کنند.

این گزارش نشان می‌دهد که شبکه‌های اجتماعی به جای ابزاری برای بیان آزاد نظر به ابزاری برای سرکوب زنان بدل شده است.

گزارشگران بدون مرز نیز پیشینه فعالیت زنان در افغانستان را با مخاطرات جدی توصیف کرده است.

بیشتر بخوانید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.