">
تلویزیون چکاد

گردهم آیی تعدادی از مهاجرین افغان در برلین آلمان بخاطر بسته شدن دانشگاه ها و مکاتب دخترانه

120

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.