">
تلویزیون چکاد

خبرنگاران آواره افغان در ایران خواستار رسیدگی به پرونده‌های خود هستند

200

پس از سرنگونی کابل به دست طالبان و قدرت گرفتن این گروه در افغانستان، ده‌ها خبرنگار افغان به امید انتقال به کشورهای اروپایی به ایران و دیگر کشورهای همسایه پناهنده شدند.

شماری از خبرنگاران پناهجوی افغان در ایران نسبت به وضعیت وخیم خود و شرایط نامشخص ابراز نگرانی کرده و خواهان رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی خود شده‌اند.

این افراد که از یک سال پیش به این سو در ایران زندگی می‌کنند می‌گویند، هیچ یک از نهادهای پشتیبان خبرنگاران و رسانه‌ها که خبرنگاران را به رفتن به ایران تشویق کرده بودند به پرونده‌های آن‌ها رسیدگی نکرده‌اند.

مشعل محمدی، خبرنگار پناهنده در ایران می‌گوید، مدت طولانی است که براساس توصیه‌های سازمان‌های حمایت‌کننده رسانه‌ها کشور را ترک کرده و به ایران فرار کرده‌اند، اما پرونده‌های آن‌ها رسیدگی نشده و هیچ کسی توجهی به وضعیت آن‌ها ندارد.

هارون بصیر، دیگر خبرنگار افغان در ایران می‌گوید، مطابق با راهنمایی‌های نهادهای حامی خبرنگاران ایمیل زده‌اند، اما با گذشت سه ماه هنوز هم هیچ جوابی به آن‌ها داده نشده است.

این در حالی است که ده‌ها خبرنگار پناهنده افغان در پاکستان با سرنوشتی مشابه مواجه شده‌اند و خواستار رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی خود در دیگر کشورها هستند.

بیشتر بخوانید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.