">
تلویزیون چکاد

وظیفه حکومت یک کشور به بهشت بردن مردم نیست بلکه استفاده صحیح از منابع کشور جهت رفع فقر و ایجاد رفاه برای شهروندانش است

113

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.