">
تلویزیون چکاد

توقف کارهای ساختمانی در شهر کابل و نگرانی صاحبان بلند منزلها

227

شماری از مالکان بلند منزل ها در شهر کابل از توقف کارهای ساختمای از سوی طالبان شکایت میکنند و میگویند، درحالی که هشتاد فیصد کارهای ساختمانی بلند منزل های شان به اتمام رسیده، اما شاروالی کابل به انان اجازه ادامه و تکمیل کار را نمی دهند.

شماری از این مالکان که بلند منزل هایشان در ناحیه چهارم شهر کابل موقعیت دارد، شاروالی کابل و ناحیه چهارم این شهر را به فساد اداری متهم کرده می افزایند در صورتک پول به کارمندان ناحیه تحویل دهند، مشکل هم  مبنی بر کارساختمانی وجود ندارد.

صاحبان این بلند منزل ها میگویند چندین بار به ناحیه مراجعه نموده اند اما ریس ناحیه چهارم با انان برخورد نادرست و غیر انسانی انجام داده و انان را از دفتر بیرون کرده اند.

این در حالیست که بسیاری از بلند منزل ها در شهر کابل نیمه کاره باقی مانده و اجازه کار را طالبان به انان نمی دهند. طالبان میگویند تا زمانیکه اجازه فعالیت را از شاروالی کابل دریافت نکنند به انان اجاز کارساختمانی داده نمی شود

از سوی دیگر مالکان بلند منزل ها میگویند تمام اسناد های انان تکمیل و طی مراحل شده اما به دلایل نا معلوم از سوی شاروالی به انان اجازه فعالیت داده نمی شود.

بیشتر بخوانید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.