">
تلویزیون چکاد

تعداد آوارگان داخلی در افغانستان از مرز چهار میلیون نفر عبور کرد

263

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا UNHCR در گزارش تازه خود تعداد آوارگان داخلی در افغانستان را چهار میلیون نفر عنوان کرده است.

 

در خبرنامه این سازمان آمده است که این افراد از ۲۰۱۲ به این سو آواره شده‌اند و تنها در جریان سال جاری  ۲۲۰ هزار نفر وادار به ترک خانه‌های خود شدند.

بخش پناهجویان سازمان ملل متحد اذعان کرده است که در ده روز گذشته ۴۰ هزار نفر در نتیجه جنگ هلمند خانه و کاشانه خود را رها کرده و آواره دشت‌ها شده‌اند.

بررسی‌های UNHCR نشان می‌دهد که آوارگان داخلی در هلمند با چالش‌هایی همچون کمبود مواد غذایی، نبود آب آشامیدنی کافی، نبود سرپناه و کمبود مواد بهداشتی مواجه هستند.

پیش از این نیز سازمان ملل هشدار داده بود که فقر از یک سو و ناامنی و جنگ از سوی دیگر احتمال وقوع فاجعه انسانی را در افغانستان شدت بخشیده است.

بیشتر بخوانید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.