">
تلویزیون چکاد

کاهش روزافزون تعداد دانشجویان دانشگاه های خصوصی هرات

20

شماری از مسئولان دانشگاه ها خصوصی در هرات میگویند پس از تحولات اخیر در کشور و طی یک سال گذشته ۵۰ درصد از دانشجویان خود را به دلایل متعدد از جمله مشکلات اقتصادی از دست داده اند. این مسئولان با تاکید بر اینکه دانشجویان تنها درگاه اقتصادی دانشگاه های خصوصی هستند میگویند این تغییرات و کاهش دانشجویان مشکلات زیادی را برای دانشگاه های خصوصی خلق کرده است.

در همین حال استادان دانشگاه در هرات میگویند مشکلات اقتصادی باعث شد تا بیش از اینکه دانشجویان به کسب علم بپردازند دنبال شغلی می گردند تا توسط ان زندگی خود را بچرخانند.

در همین حال دانشجویان دانشگاه های خصوصی از وضعیت بد اقتصادی و تحصیلی گلایه کرده می گویند تحولات اخیر انگیزه آنان برای کسب علم را به طور چشمگیری کاهش داده است.

از سویی هم بانوان دانشجو ضمن اینکه از وضعیت بد اقتصادی خود می نالند و اوضاع شان را زیر خط فقر عنوان می کنند اما می گویند حاضرند تا کارهایی نظیر خیاطی و خامک دوزی انجام دهند تا بتواند مصارف دانشگاه خود را تامین نمایند.

طی دو دهه اخیر دانشگاه های خصوصی در کشور روزنه بزرگی را پیش روی طالبان علمی  که از تحصیل در دانشگاه های دولتی باز ماندند گشود. طی این سال ها تعداد زیادی از دانشگاه های خصوصی در کشور شروع به فعالیت کردند که متاسفانه طی یک سال گذشته با آمدن دوباره طالبان در کشور و وخیم شدن وضعیت اقتصادی مردم فعالیت شان بسیار کند پیش میرود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.