">
تلویزیون چکاد

شهر علم و فرهنگ با رکود فروش کتاب روبرو شده است

37

 پس از بسته شدن دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دختران، بازار کتابفروشان و انتشارات در ولایت هرات  به رکود روبرو شده است.

شماری از کتاب فروشان در هرات می گویند که بیشتر مشتریان آنان را، دانش آموزان و دانشجویان دختر تشکیل می دانند اما با بسته شدن دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دختران بازار فروش کتاب و انتشارات در این ولایت از رونق افتاده است.

در همین حال عبدالحق محمدی  مسئول یکی از  انتشارات در ولایت هرات می گوید در شرایط فعلی نه تنها این که بازار چاپ کتاب درسی به رکود مواجه گردیده  بلکه نویسنده گان نیز مقالات و کتاب های شان را چاپ نمی کنند.

از سوی هم شماری از نویسنده گان در ولایت هرات از مشکلات اقتصادی شکایت داشته می گویند هر چند کتاب و مقالات زیادی را دست نویس کرده اند اما به دلیل مشکلات اقتصادی توان چاپ آن ها را ندارند

کتابفروشان و چاپخانه داران هرات در حالی از رکود بازار چاپ و فروش کتاب ابراز نگرانی می کنند که مسئولان حکومتی دروازه های دانشگاه های را برای دانشجویان دختر تا امر ثانی بسته کردند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.