">
تلویزیون چکاد

شهروند خبرنگار

286

برنامه ی در راستای گسترش آزادی بیان و ترویج فرهنگ مشارکت شهروندان در فعالیت های اطلاع رسانی ورسانه ی.

این برنامه به شهروندان آموزش فعالیت های شهروندخبرنگار می دهد تا نسبت به محیط پیرامون خود و چالش های مختلف بی تفاوت نباشند.

 

زمان پخش: شنبه ساعت 8:00 شب (زنده)

تکرار روز بعد ساعت 10:00 صبح

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.