">
تلویزیون چکاد

تیغ مشکلات اقتصادی بر گلوی رسانه های هرات 

25

مشکلات اقتصادی و وضع محدودیت های حکومت فعلی بر رسانه ها، رسانه های ولایت هرات را در تنگنا قرار داده است.

مسئولان رسانه های تصویری در ولایت هرات از وضعیت  بد اقتصادی و مشکلات فرا راه شان ابراز نگرانی کرده می گویند که با وضع محدودیت های حکومت و مشکلات اقتصادی مجبور شده تا برخی از فعالیت های شان را متوقف نمایند.

آنان می گویند که در نظام سابق منابع درآمد رسانه ها را تبلیغات شرکت های تولیدی تشکیل می داد اما اکنون  به دلیل نبود بودجه و مشکلات اقتصادی شماری زیادی کارمندان شان را نیز از وظیفه برکنار کرده اند.

از سوی هم مسئولان رسانه ها و خبرنگاران می گویند که رسانه رکن چهارم حکومت را در کشور دارد اما در شرایط فعلی عملا هیچ نهاد  رسانه های داخلی را مورد حمایت قرار نمی دهد.

خبرنگاران و مسئولان رسانه های تصویری در ولایت هرات در حالی از وضعیت ناگوار اقتصادی شان شکایت دارند که پس از تحولات سیاسی اخیر در افغانستان و وضع محدودیت های حکومت فعلی بر رسانه ها شماری زیادی از خبرنگاران وظایف شان را از دست دادند و بسیاری از رسانه ها به دلیل مشکلات اقتصادی و محدودیت های حکومتی از فعالیت باز ماندند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.