">
تلویزیون چکاد

تلویزیون چکاد برنامه شهروند خبرنگار ۵-۰۴-۱۴۰۰

32

موضوع برنامه: نقش رسانه ها در توسعه آزادی های شهروندی

مهمان: آقای حسنی شهروند خبرنگار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.