">
تلویزیون چکاد

تلویزیون چکاد برنامه شهروند خبرنگار ۲۹-۰۳-۱۴۰۰

21

موضوع برنامه: نقش شهروند خبرنگاران در ترویج فرهنگ گفتگو و تساهل

مهمان: آقای آزاد شهروند خبرنگار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.