">
تلویزیون چکاد

تلویزیون چکاد برنامه شهروند خبرنگار ۱۵-۰۳-۱۴۰۰

30

موضوع برنامه: نقش شهروند خبرنگاران در تنظیم امور شهری

مهمان: آقای حسینی شهروند خبرنگار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.