">
تلویزیون چکاد

برنامه شهروند خبرنگار

59

موضوع این برنامه: رعایت حقوق شهروندی چه نقشی در رشد و ارتقا یک جامعه دارد؟ یک شهروند خبرنگار چطور می تواند در این زمینه فعالیت نماید؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.