">
تلویزیون چکاد

اسماعیل حقیار، دانش آموز لیسه میخانیک در ولسوالی زرمت پکتیا، افغانستان، یک ابزار پیش بینی آب و هوا ایجاد کرده است

22

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.