با کشاورزان کشت کننده کوکنار در غور برخورد می‌شود

با کشاورزان کشت کننده کوکنار در غور برخورد می‌شود

مقام‌ها در ادارۀ محلی غور به کشاورزان هشدار می‌دهند که با کشت کنندگان کوکنار برخورد جدی می‌شود. محمد یوسف وکیل، رییس مبارزه با مواد مخدر غور گفته است که این اداره در تلاش آگاهی‌دهی به کشاورزان از ضررهای مواد مخدر...