هشدار‌ها مبنی بر تنها ماندن افغانستان در پیکار با هراس افگنی

هشدار‌ها مبنی بر تنها ماندن افغانستان در پیکار با هراس افگنی

مشاور شورای امنیت ملی می‌گوید، نباید این کشور در کار مبارزه با تروریزم تنها گذاشته شود. محمد حنیف اتمر گفت: " نیروهای خارجی در جنگ افغانستان مسئولیت خود را دارند که باید آن را انجام دهند". آقای اتمر افزود: " القاعده را نه...