عبدالقیوم رحیمی ، والی هرات در دیدار با اجمل احمدی وزیر تجارت در کابل با تاکید بر تدارک تسهیلات مورد نیاز و تحقق خواست های موجه صنعتگران و بازرگانان ملی، ضرورت حمایت از بازرگانان و فعالان بخش  صنعتی را جدی خواند.

وزیر تجارت نیز با استقبال از دیدگاه های اقتصادی مقام ولایت هرات، گفته است که تلاش بر این است تا با اقدامات مشترک، جایگاه هرات به عنوان مرکز صنعت وتجارت کشور، درسطح ملی و منطقوی برجسته تر گردد.

 

بیشتر بخوانید: