زنان شرکت کننده در این نشست که به منظور دادخواهی و تثبیت نقش زنان در روند گفت‌وگوهای صلح در ولایت بلخ برگزار شده بود تاکید کردند که زنان می‌توانند در تعیین سرنوشت کشور سهیم باشند و باید به آنان این فرصت داده شود.

لازم به ذکر است در این نشست مسئولان نهادهای پشتیبان حقوق زن و همچنان عالمان دین ولایت بلخ نیز حضور داشته‌اند و خواستار فراهم شدن زمینه‌های بیشتر برای افزایش حضور زنان در مذاکرات صلح شدند.

بیشتر بخوانید: