خلیلی: شورای عالی صلح جنبه اجرایی ندارد

خلیلی: شورای عالی صلح جنبه اجرایی ندارد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :