نقیب‌الله فایق، والی فاریاب می‌گوید، بخاطر جهانی شدن و مداقۀ سازمان ملل به گلیم‌های دست‌باف زنان فاریاب، شماری از این گلیم‌ها را به نمایندگان سازمان ملل تحفه داده است.

به گفتۀ والی فاریاب، نماینده‌گان سازمان ملل وعده داده‌اند که گلیم‌ دست‌باف زنان این ولایت را به یکی از دروازه‌های مقر سازمان ملل نصب خواهند کرد.

گلیم‌های دست‌بافت زنان فاریاب شهرت جهانی دارد.

به باور آگاهان اقتصادی،استفاده از این گلیم‌ها در سازمان ملل سبب دلگرمی بازارهای جهانی به گلیم‌های‌ دست‌باف زنان فاریاب خواهد شد.

 

بیشتر بخوانید: