">
تلویزیون چکاد
مرور برچسب

صلح افغانستان با طالبان

غنی و خلیل‌زاد رو به روی هم

ارگ ریاست جمهوری از دیدار اشرف غنی، رییس جمهور با زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه آمریکا برای امور صلح افغانستان در قطر خبر داده است.