">
تلویزیون چکاد
مرور برچسب

دو هزار و ۲۱۹ غیرنظامی در جریان حملات انتحاری و انفجاری کشته