">
تلویزیون چکاد
مرور برچسب

دشت حوض

احداث باغ های پسته در هرات

مسوولان محلی هرات اعلام کرده اند که قرار است در مساحتی بالغ بر 30 هزار هکتار زمین در ولسوالی انجیل هرات باغ های پسته احداث شود.