یک نهاد امداد رسان در فراه، برای ۱۵۰ خانواده بیجا شده تخم بذری، کودکیمیاوی، و ابزار‌های ساده کشاورزی کمک کرده است.
اداره محلی فراه، کمک های این نهاد را در راستای کاهش مشکلات بیجا شدگان داخلی موثر می داند.
این در حالیست که افزایش دامنه نبردها در برخی ولسوالی های فراه، باعث بی خانمان شدن شماری از باشندگان این ولسوالی ها شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: