سنای کلمبیا توافق تازه صلح میان «نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا» موسوم به فارک و دولت را که هفته گذشته به امضای طرفین رسیده بود، تایید کرد.
توافق پیشین در ماه سپتامبر که پس از نزدیک به چهار سال مذاکره به امضا رسیده بود در همه پرسی دوم اکتبر با مخالفت بیشتر رای دهندگان کلمبیایی راه به جایی نبرد.
این سند ۳۰۰ صفحه ای که به تایید همه ۷۵ سناتور حاضر در رای گیری رسیده است، باید به تایید مجلس نمایندگان هم برسد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها : ,,