ملا رحمت‌الله کاکازاده یکی از دیپلماتان ارشد طالبان گفته است که تمویل‌کنند‌گان طالبان‌ کمک های خود را به این گروه به دلیل افزایش تلفات غیر نظامیان، قطع کرده‌اند.
کاکازاده گفته‌است طالبان در یک‌سال اخیر پیش‌رفت‌های زیادی در نبرد داشته‌اند ولی به لحاظ مالی هرروز در حال ضعیف‌شدن هستند.
بر اساس این گزارش، طالبان از مدت زیادی به این‌طرف، از طرف حامیان‌شان در منطقه تمویل می‌شدند که شماری از ثروت‌مندان و سرمایه‌دار افغان نیز کمک‌شان می‌کردند، اما آنان اکنون نمی‌خواهند بیش‌تر سبب کشتار کودکان گردند.
در همین حال گاردین گزارش داد که گروه طالبان حتا هزینۀ درمان افرادشان که در جنگ ها زخمی شده اند در شفاخانه‌های خصوصی پاکستان ندارد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :